متراژ:40 متر


با کلیه امکانات+ظرفیت پارکینگ2ماشین


ظرفیت : 4نفر تا حداکثر8نفر


قیمت  :80000 تومان

قیمت ها درایام مناسبتی متغیر میباشد


شماره تماس: 09132633409 خانم عباسی